Ομάδα Επιστημονικής Έρευνας

Στόχοι

Αναζήτηση πηγών ραδιοκυμάτων, τόσο στο ηλιακό μας σύστημα όσο και πέρα από αυτό, τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να παρατηρήσουμε με το Ραδιοτηλεσκόπιο ASTRO.

Μέλη

Γιώργος Μιχαηλίδης

Project Scientist / Team Leader Scientist

Νίκος Λαδόπουλος

Member of Science Team

Ελένη Μανούρη

Member of Science Team

Λευτέρης Βουλιμιώτης

Member of Science Team

Μαρία Γκόνη

Member of Science Team

Κωνσταντίνος Καραθάνας

Member of Science Team

Άλκηστις Κυριακίδου

Member of Science Team