Ομάδα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών

Στόχοι

Επιλογή και σχεδίαση του κατάλληλου feed και receiver για το σύστημα της κεραίας του Ραδιοτηλεσκοπίου.

Μέλη

Γιάννης Αγάθος

Team Leader Electrical

Αστέριος Πούλιος

Member of Electrical Team

Μαρία Χατζηαποστόλου

Member of Electrical Team

Διαμαντής Αγγελακέρης

Member of Electrical Team

Παύλος Μπαγκλαρίδης

Member of Electrical Team

Άλκηστις Κυριακίδου

Member of Electrical Team

Γιάννης Μουτρόπουλος​

Member of Electrical Team