Ομάδα Μηχανολόγων και Επιστήμης των Υλικών

Στόχοι

Σχεδίαση και κατασκευή του μηχανισμού στήριξης, στρέψης και της παραβολοειδούς επιφάνειας του Ραδιοτηλεσκοπίου.

Μέλη

Γιάννης Καλούδης

Team Leader Mechanical

Ορέστης Θεοτόκογλου

Member of Mechanical Team

Μαρία Πλαστήρα

Member of Mechanical Team

Ευγένιος Σαλαγκούδης

Member of Mechanical Team

Αθανάσιος Ψαρόπουλος

Member of Mechanical Team

Γεώργιος Βιττάκης

Member of Mechanical Team