Ομάδα Ρομποτικής

Στόχοι

Η Ομάδα Ρομποτικής είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο αυτοματοποιημένων συστημάτων του ραδιοτηλεσκοπίου.

Μέλη

Μαργαρίτα Φυλακτάκη

Team Leader Robotics

Στράτος Κουρσουμπάς

Member of Robotics Team

Άγγελος - Αλέξιος Μανούκας

Member of Robotics Team

Γεωργία - Μαρία Γισδάκη

Member of Robotics Team

Ιωάννης Ανδρέου

Member of Robotics Team